Πώλησεις κάνουμε από την πρώτη στιγμή που ερχόμαστε στο κόσμο. Το γέλιο, το δάκρυ η είναι μια διαρκής διαδικασία που επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή  και δεν περιορίζεται μόνο στις εμπορικές πράξεις και πρακτικές. Eμπεριέχει γνώση, επιθυμία, ενθουσιασμό, δημιουργικότητα, εμπιστοσύνη, πρόθεση για επιτυχία όπου κάθε εμπόδιο αντιμετωπίζεται ως μια νέα πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί και όχι ως μια δικαιολογία  αναστολής δράσης. Κατά συνέπεια οι πωλήσεις είναι επικοινωνία, κουλτούρα, θετική στάση που τελικά γίνεται τρόπος ζωής με κύριο χαρακτηριστικό την αισιοδοξία. Αν πιστεύεις ότι σου αρέσει αυτός ο τρόπος Ζωής, τότε ίσως να είσαι ο κατάλληλος υποψήφιος για εμάς.

Πωλήσεις